header

Welkom

Aspect Consultancy biedt al ruim 10 jaar een totaaloplossing voor Loopbaanontwikkeling, Outplacement en Re-integratie.

De arbeidsmarkt vraagt meer en meer flexibilisering. Organisaties veranderen, functies verdwijnen of door gewijzigde omstandigheden worden er andere eisen aan medewerkers gesteld.
Om u te ondersteunen in de ontwikkeling van uw carrière heeft Aspect consultancy 3 kernprogramma’s ontwikkeld.

*Aspect outplacement
Wat zijn de nieuwe mogelijkheden na ontslag. Wat zijn uw nieuwe kansen.
Het is niet altijd even eenvoudig ander werk te vinden. Ondersteuning kan het afscheid nemen van elkaar positief maken. Wij helpen u bij een vernieuwende presentatie op de arbeidsmarkt. Hoe vindt u uw nieuwe werkplek met uitzicht op nieuw perspectief.

*Aspect Loopbaanbegeleiding
Loopbaanontwikkeling voor medewerkers bij de huidige werkgever kan een oplossing zijn die beide partijen mogelijkheden biedt. Werkgever en werknemer blijven zich ontwikkelen. Dat vraagt regelmatig heroriëntatie aan beide kanten en bereidheid te veranderen. Deze heroriëntatie vindt plaats middels individuele gesprekken en werkopdrachten. Het leert mensen weer kritisch naar zichzelf en hun mogelijkheden te kijken.

*Aspect re-integratie
U bent al enige tijd uit het arbeidsproces. Terugkeren in het arbeidsproces is niet altijd eenvoudig. U bent al langer op zoek maar het is u nog niet gelukt. Een coach van Aspect helpt u bij uw zoektocht. Ondersteunt u bij uw vragen en zoekt samen met u naar de passende mogelijkheden van de arbeidsmarkt.

Vragen
Heeft u vragen over Aspect Consultancy of wilt u informatie over onze aanpak? Neem contact met ons op.

Aspect Consultancy
Teylingerweg 115
2114 ES Vogelenzang

info@aspectconsultancy.nl


Mobiel: 06 8186 3455
Telefoon: 023 576 5815

footer